Լոռու մարզի Կուրթան գյուղում պահպանվել է Ս.Աստվածածին եկեղեցին (VIդ.): Եկեղեցին պատկանում է եռանավ բազիլիկ տիպին: Եկեղեցուց դեպի հարավ-արևմուտք կանգուն է երկհարկ զանգակատունը:
Եկեղեցու բակում պահպանվել է հին գերեզմանոց: