Զարնի-Պարնի քարայր ամրոցը կառոցւվել է 12-րդ դարում,սակայ երկար ժամանակ ճանապարհը դեպի քարանձավ դժվարամատչելի էր։ Քարայրում ճգնել է հայ մատենագիր Հովհաննես Իմաստասերը, այս քարայրը ապահով վայր է եղել հայ մատենագրերի համար։ Հուշարձանը բաղկացած է «Զարնի էր», «Պարնի էր», «Ծակ էր» քարանձավներից։ Հետագայում Ալավերդի քաղաքի բնակիչ Ռուբեն Մեսրոբյանի ջանքերով, քարայրը վերանորոգվել է և այժմ ունի ներկայանալի տեսք։