ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ

Լոռի ԴՄՕ

Լոռու տարածաշրջանի զբոսաշրջության կառավարման գրասենյակ ՀԿ

«Լոռու տարածաշրջանի զբոսաշրջության կառավարման գրասենյակ» ՀԿ-ն հիմնադրվել է 2020 թվականին Լոռու մարզի տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից։ Այն նպատակ ունի Լոռու մարզում զբոսաշրջային ռեսուրսների կառավարման, համակարգման և առաջխաղացման միջոցով զարգացնել մարզը՝ որպես զբոսաշրջային ուղղություն։

Էլ․ Հասցե

info@travellori.am

Հեռ․

+374 95 915 195

Հասցե

Հայաստան, Վանաձոր, Խորենացի 6/1